Select Page

Játékszabályzat a Karotinka Nonprofit Kft. Facebook oldalán nyitott: https://www.facebook.com/sspecko/) indított nyereményjátékaihoz.

1. A nyereményjáték szervezője

Karotinka Nonprofit Kft. (7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor u. 7/b TT1)

2. A játékban résztvevő személyek

A nyereményjátékon részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt a játék leírásának megfelelően teljesíti a feltételeket, valamint a játék felhívásában közzétett módon (Bejegyzéshez kötött hozzászólásával) elfogadja a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

3. A játékban nem vehetnek részt:

3.1. a Szervező alkalmazottai, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában résztvevő személyek, illetve ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) ).

4. Kizárás

A Szervező kizárhatja a játékból azt a résztvevőt, aki bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi feltételeknek, és a játékban való részvétellel kapcsolatos feltételeknek. Kizárja továbbá a Szervező a nyereményjátékból azt a személyt, aki szerzői jogi jogsértést követ el, és ezzel, vagy egyéb módon kárt okoz. Ilyen esetekre vonatkozóan a Szervező kizárja felelősségét.

5. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjátékok időtartamát minden esetben a bejegyzésekben tesszük közzé.

6. A nyereményjáték menete

A játékban résztvevő feladata, hogy a bejegyzésben feltett kérdésre hozzászólás formájában válaszoljon helyesen a bejegyzés alatt. A nyertest a helyes hozzászólások közül sorsolással választjuk ki. A nyertest Messengeren értesíti kollégánk.

7. A nyeremények átvétele

A Szervező a nyerteseket az eredményhirdetést követő 5 naptári napon belül, a nyertes játékos által megadott elektronikus címen megkeresi a nyeremény átvételével kapcsolatos adatok egyeztetése céljából. Amennyiben a Szervező a nyertes által megadott címen nem tudja elérni a nyerteseket, úgy ennek következményét az adatszolgáltató viseli.

Abban az esetben, ha a nyertes nem elérhető a megadott címen, akkor a Szervező, illetve megbízottja a hívástól számított további négy naptári napon belül újabb kísérletet tesz a nyertessel való kapcsolatfelvételre.

Amennyiben a nyertes az első értesítést követően 10 naptári napon belül nem jelentkezik, vagy nem érhető el ez idő alatt, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül. Ez a határidő jogvesztő jellegű.

Ha a nyereményre jogosult Játékos bármilyen okból kizárásra kerül, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen jogosult helyett a sorsolás időpontjában a nyertessel azonos módon kiválasztott tartalék nyertes közül sorrendben az első kapja meg a nyereményt.

8. Nyeremény

A Szervező a játékban résztvevők közül sorsol ki 1 nyertest.

A nyertes a játék felhívásában megjelölt nyereményre jogosult.

9. Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Szabályzat elfogadásával a játékban résztvevő hozzájárulását adja adatainak a Karotinka Nonprofit Kft. adatbázisában történő felhasználásához, de kizárólag a játék céljaihoz és időtartamára. Elfogadja a játékszabályzatban leírt feltételeket. A Karotinka Nonprofit Kft. az adatokat jelen nyereményjátékon kívül piackutatáshoz, valamint marketing és levelezési célból nem gyűjti, nem rendszerezi, és nem használja fel, az adatvédelemről szóló mindenkor hatályos jogszabályokat betartja.

 

Pécs, 2019. április 9.

 

Pintér Csaba

Karotinka Nonprofit Kft.

ügyvezető